Coding block

Upoznajte Cubroid

Predstavljamo vam Cubroid, najjednostavniji set blokova za kodiranje na svetu, koji dozvoljava deci da istražuju područje tehnologije i da još od  ranog uzrasta zakorače u svet kodiranja i programiranja. Cubroid je jedini proizvod na našem tržištu koji uspešno pomaže razvijanje obrazovne modularne robotike i STEAM edukacione platforme za decu. Kroz dinamičko povezivanje kodirajućih blokova i jednostavan princip kodiranja, Cubroid nudi zabavu i edukaciju za decu i omogućava im da ispolje svoju kreativnost.

Upoznajte Cubroid

Predstavljamo vam Cubroid, najjednostavniji set blokova za kodiranje na svetu, koji dozvoljava deci da istražuju područje tehnologije i da još od  ranog uzrasta zakorače u svet kodiranja i programiranja. Cubroid je jedini proizvod na našem tržištu koji uspešno pomaže razvijanje obrazovne modularne robotike i STEAM edukacione platforme za decu. Kroz dinamičko povezivanje kodirajućih blokova i jednostavan princip kodiranja, Cubroid nudi zabavu i edukaciju za decu i omogućava im da ispolje svoju kreativnost.

 Koji je sadržaj seta?
Upoznajte se sa svim blokovima koje koristimo
za jednostavno kodiranje…

 Koji je sadržaj seta?
Upoznajte se sa svim blokovima koje koristimo za jednostavno kodiranje…

Cubroid kodirajući blokovi

Cubroid kodirajući blokovi

Roboti

Sa Cubroid-om možete napraviti preko 300 različith robota

 

Roboti

Sa Cubroid-om možete napraviti preko 300 različith robota

 

Svaka sjajna priča počinje vizijom. STEAM učenje uvodi viziju u život, koristeći logiku i kreativnost. Cubroid pomaže našoj deci da sanjaju više od onog za šta smo mislili da je uopšte moguće. Da li se sećate kuda vas je mašta sve vodila?

Kompatibilnost sa drugim proizvodima

Kompatibilnost sa drugim proizvodima


Cubroid kodirajući blokovi su kompatibilni sa Lego proizvodima i mogu se koristiti u cilju povećanja vaše kreativnosti. Mogućnost kombinovanja je beskrajna, a ono što vašeg robota čini posebnim je to što ga možete isprogramirati da obavlja različite funkcije koje su karakteristične za svaki Cubroid kodirajući blok.

Cubroid kodirajući blokovi su kompatibilni sa Lego proizvodima i mogu se koristiti u cilju povećanja vaše kreativnosti. Mogućnost kombinovanja je beskrajna, a ono što vašeg robota čini posebnim je to što ga možete isprogramirati da obavlja različite funkcije koje su karakteristične za svaki Cubroid kodirajući blok.

Cubroid kodirajući blokovi su kompatibilni sa Scratch-om, platformom koja se koristi za Cubroid kodiranje. Nastavnim planom i programom za peti razred osnovne škole predviđeno je programiranje u Scratch vizuelnom programskom jeziku. Korišćenjem Scratch-a možete da oživite svakog napravljenog robota, a ujedno stičete znanje koje će vam mnogo koristiti u daljem školovanju.

 

Cubroid kodirajući blokovi su kompatibilni sa Scratch-om, platformom koja se koristi za Cubroid kodiranje. Nastavnim planom i programom za peti razred osnovne škole predviđeno je programiranje u Scratch vizuelnom programskom jeziku. Korišćenjem Scratch-a možete da oživite svakog napravljenog robota, a ujedno stičete znanje koje će vam mnogo koristiti u daljem školovanju.

 

Nivoi kodiranja

Nivoi kodiranja

Početni nivo kodiranja pomoću mobilnog telefona ili tableta 

Pomoću naše aplikacije (Coding Cubroid 2 i 3 app) svako može veoma lako da kodira. Kodiranje se vrši ubacivanjem željenih funkcija upotrebljenog motor bloka u aplikaciju na  “prevuci i pusti” način. 

Početni nivo kodiranja pomoću mobilnog telefona ili tableta 

Pomoću naše aplikacije (Coding Cubroid 2 i 3 app) svako može veoma lako da kodira. Kodiranje se vrši ubacivanjem željenih funkcija upotrebljenog motor bloka u aplikaciju na  “prevuci i pusti” način. 

Srednji nivo kodiranja pomoću telefona ili tableta

Različite pokrete robota i jačinu senzora možete kodirati na željeni način zahvaljujući funkcijama svakog “coding block-a”. Ne postoje nikakva vremenska ograničenja, niti ograničenja drugih funkcija. Upotrebom svih 7 postojećih “coding block-ova”, možete proširiti vase programe za kodiranje.

Srednji nivo kodiranja pomoću telefona ili tableta

Različite pokrete robota i jačinu senzora možete kodirati na željeni način zahvaljujući funkcijama svakog “coding block-a”. Ne postoje nikakva vremenska ograničenja, niti ograničenja drugih funkcija. Upotrebom svih 7 postojećih “coding block-ova”, možete proširiti vase programe za kodiranje.

Napredni nivo kodiranje pomoću računara ili laptop-a (Scratch software) 

Naša Scratch platforma za kodiranje vam može pomoći da vase veštine u programiranju podignete na viši nivo. Scratch režim se posebno preporučuje naprednijim korisnicima koji imaju za cilj da maksimalno iskoriste i unaprede svoje sposobnosti u polju programiranja.

Napredni nivo kodiranje pomoću računara ili laptop-a (Scratch software) 

Naša Scratch platforma za kodiranje vam može pomoći da vase veštine u programiranju podignete na viši nivo. Scratch režim se posebno preporučuje naprednijim korisnicima koji imaju za cilj da maksimalno iskoriste i unaprede svoje sposobnosti u polju programiranja.

Zašto Cubroid?

Zašto Cubroid?

    Bežična konekcija

 Funkcija se ostvaruje bežičnim putem što omogućava korisniku kodiranje u brojnim kombinacijama.

   LEGO

Kompatibilan je sa LEGO proizvodima što doprinosi povećanju kreativnosti. Mogućnost kombinovanja je beskrajna.

Kodiranje sa smart telefonima

Kodirajte i upravljajte vašim robotom pomoću mobilnog telefona i tableta.

 Programiranje  robota 

Na kreativan način uviđate razliku između softveta i hardvera. Imate mogućnost da vidite kako ste isprogramirali svog robota.

STEAM edukacija

Razvija veštinu rešavanje problema, logičkog razmišljanja, timskog rad i kreativnost kroz nauku, tehnologiju, inženjerstvo, matematiku i umetnost.

Kodiranje „korak po korak“

Imate mogućnost da naučite kodiranje na postupan način, polazeći od najjednostavnije platforme, pa sve do najzahtevnijh programa (npr. Scratch).